1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Duyurular TÜM LİSTE

Kongre Bildiri Kitabı Yayımlanmıştır

1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi Bildiri Kitabı "BİYOTEKNOLOJİK VE STRATEJİK SAĞLIK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH" Dergipark web sitesinde yayımlanmıştır. Katılım ve katkılarınız için teşekkür ederiz.  Dergi web sitesi:  http://dergipark.gov.tr/bshr

"Biyomateryaller Nerede ve Nasıl Kullanılmalı? Çene Cerrahisi ve Periodontolojinin Bakış Açıları" Konulu Kurs Programı Yayınlanmıştır

  Değerli diş hekimleri, Günümüzde, periodontal dokuların rejenerasyonu, çekim soketinin korunması, sinus yükseltilmesi ve kemik yetersizliği olan bölgelerde implant yerleşimi için lateral ve/veya horizontal kemik augmentasyon prosedürlerinde kemik greftleri ve membranlar sıklıkla kullanılmaktadır. Piyasada birçok tipte greft ve membran seçeneği mevcuttur. Seçeneklerin fazlalığı, doğru tedavi yaklaşımını belirlemekle yük&…

Klinik Pratiğinde Etkin Lazer Kullanımı Kurs Programı Yayınlanmıştır

Değerli diş hekimleri,  Lazer kursumuzda sert ve yumuşak doku lazerlerinin klinik pratiğinde etkin kullanımını sağlayabilmek amacıyla, temel lazer bilgileri ve doku etkileşimi ile beraber, örnek vakalarda resim ve video destekli olarak kullanım pratiği gösterilecek ve klinik ipuçları verilecektir. Kurs sonunda sertifika verilecek olup kayıt ücreti 100'tl dir. (Not: Kursa katılım için kongre kaydı yapılması zorunludur) Kayıt yaptırırken hangi kurs i&cced…